Home >> Over het NPSO >> NPSO kerngroep

NPSO kerngroep

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de optie 'Contact' rechtsboven in uw scherm.

De verschillende activiteiten van het platform worden gecoördineerd door een kerngroep. Die kerngroep bestaat uit de volgende leden met de volgende expertises.

 

Voorzitter: Barry Schouten (Centraal Bureau voor de Statistiek)

 • Methodoloog bij het Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Expertise: Nonrespons; Mixed-mode designs; Mode effecten; Adaptive/responsive survey designs

Caroline Vandenplas (KU Leuven)

 • nonrespons, longitudinale surveys, landenvergelijkend onderzoek, mixed-mode surveys

Job van den Berg (TNS NIPO)

Jelke Bethlehem (Universiteit Leiden)

 • Bijzonder hoogleraar survey-methodologie aan de Universiteit Leiden.
 • Expertise: correctie voor nonrespons, web-surveys, gebruik van grafieken

Wilem Bosveld (O&S Amsterdam)

 • Senior onderzoeksadviseur gemeente Amsterdam.
 • expertise: vragenlijstconstructie, survey onderzoek in een grootstedelijke omgeving, vertaling onderzoek naar beleid

Joris Mulder (CentERdata, Universiteit van Tilburg)

 • Onderzoeker
 • Expertise: dataverzameling, web en mobiele surveys, innovatieve onderzoeksmethoden

Ann Carton (Statistiek Vlaanderen)

 • Programmmacoordinator data & kwaliteit en lid van het International Social Survey Programme
 • Expertise: survey design, training interviewers, integrale kwaliteitszorg van het onderzoeksproces

Fannie Cobben (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Henk Fernee (Fries Sociaal Cultureel Planbureau)

 • Expertise: Tijdbestedingsonderzoek, Smartphones

Joost Kappelhof (SCP)

 • Survey methodoloog en lid van het Centraal Coordinatie team van de European social survey
 • Expertise: nonrespons, survey design, cross-nationale surveys, meetfouten, survey onderzoek onder moeilijk bereikbare groepen

Frans Louwen (GfK)

Marieke Haan (Universiteit Utrecht)

 • mixed-mode surveys, moeilijk bereikbare groepen, design van surveys

Peter Lugtig (Universiteit Utrecht)

 • Universitair hoofddocent bij het departement methoden en statistiek.
 • Expertise: Longitudinale surveys, nonrespons, meetfouten, sensoren, smartphones

Karin Rutten (DESAN Research Solutions)

 • Senior projectmanager en directeur bij DESAN
 • Expertise: schriftelijk, telefonisch, online, en face-to-face survey onderzoek. Mixed mode surveys, web portals en online rapportage

Inge Pasteels (PXL University College - Universiteit Antwerpen)

 • Senior researcher dataverzameling en surveymethodologie
 • Expertise: correctie voor nonrespons, complete survey designs

Laura de Jong (Flycatcher)

 • Senior onderzoeker
 • methodologie en statistiek, kwaliteitsonderzoek en medewerkersonderzoek

Luc Schulpen (TNS Global)

 • verantwoordelijk voor centraal platform voor internationaal telefonsich onderzoek
 • Expertise: survey design (kwantitatief); organisatie van dataverzameling (face-to-face en telefonisch); multi-nationaal onderzoek (processen en protocols, standardisatie en harmonisatie)

Sarah Botterman (GfK Belgium)

Yolande Schothorst (TNS Kantar public)

 • TNS Kantar
 • kwalitatief en kwantitatief onderzoek, veldwerk, full service marktonderzoek

Ineke Stoop (Sociaal en Cultureel Planbureau)

 • Senior survey methodoloog en deputy director van het European Social Survey.
 • Expertise: nonrespons, survey design, cross-nationale surveys

Vera Toepoel (Universiteit Utrecht)

 • Universitair Docent bij departement methoden en statistiek
 • Expertise: web surveys, mixed mode surveys, panel surveys, survey design

Marion Wittenberg (DANS)

 • Programma Manager sociale wetenschappen
 • Expertise: metadata, data management

Robbert Zandvliet (I&O Research)

 • Senior onderzoeksadviseur
 • Expertise: kwantitatieve dataverzameling, panel surveys, steekproefontwerp, responsbevorderende maatregelen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer