Wegen, is dat nog wel van deze tijd?

Monday, 19 May 2014 - 12:00 tot 19:30

Only registered users can register for an event. Please login or register.

Wegen, is dat nog wel van deze tijd?

De jaarlijkse lezingendag van het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) stond in  2014  in het teken van correctie voor selectiviteit in de werving voor een survey onderzoek. De selectie van steekproefpersonen en – huishoudens via een kanssteekproef en de weging van respons naar populatietotalen achteraf zijn zo langzaamaan geen vanzelfsprekende uitgangspunten meer voor surveys. Respondenten worden ook via nietkanssteekproeven verzameld, ontbrekende gegevens worden (meervoudig) geïmputeerd, modelmatige beschrijving van ontbrekende gegevens wordt in verscheidene disciplines toegepast en het ontwerp van een survey kan al tijdens data verzameling gericht zijn op het balanceren van respons naar achtergrondkenmerken. Deze ontwikkelingen  rechtvaardigen de vraag of wegen nog wel van deze tijd is. Tijdens de lezingendag wierpen zeven sprekers hun blik op deze vraag vanuit hun eigen expertise en ervaring.

Programma:

10:00-10:25 - Inloop met koffie en thee

10:25 - 10:30 Welkom door dagvoorzitter (download presentatie hier)
                          Ineke Stoop - Sociaal en Cultureel Planbureau                      
10:30 - 11:15 Over wegen
                         (download presentatie hier)
                          Jelke Bethlehem - Centraal Bureau voor de Statistiek/ Universiteit Leiden
11:15 - 11:50 To weight or not to weight? Challenges to correct for sample biases in non-probability web-surveys 
                       (download presentatie hier)
                         Stephanie Steinmetz, Universiteit van Amsterdam
11:50 - 12:25 Uitdagingen en oplossingen bij het wegen van telefonische steekproeven o.b.v mixed sampling frames
                        (download presentatie hier)
                         Kim de Cuyper - GfK Belgie
12:25 - 13:15 lunch
13:15 - 13:50 Multiple imputation als een alternatief voor wegen
                        (download presentatie hier) (download begeleidend paper hier)
                         Laura Boeschoten en Gerko Vink - Universiteit Utrecht
13:50 - 14:25 Wegen vanuit het design in plaats van achteraf?
                        (download presentatie hier)
                         Barry Schouten - Centraal Bureau voor de Statistiek/ Universiteit Utrecht
14:25 - 15:00 Over wegingen in marktonderzoek
                          (download presentatie hier)
                          Harm Hartman - Ipsos Synovate
15:00 - 15:25 pauze
15:25 - 16:10 Incomplete data: analyse en gevoeligheidsanalyse
                         (download presentatie hier)
                          Geert Molenberghs - Universiteit Hasselt/ KU Leuven
16:10 - 16:30 Afsluitende discussie: Is wegen nog wel van deze tijd
                          onder leiding van dagvoorzitter Ineke Stoop
16:30-17:30 borrel
                     
                         

Adres & Locatie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Kloveniersburgwal 29
Amsterdam
NL

Eerstvolgend evenement

Save the date: Mixed Methods online lezing 18 april 2024

donderdag, 18 apr, 2024 - 13:00 tot 15:00