NPSO Jaarlijkse dag - 7 Juni 2023 Den Haag

Wednesday, 07 June 2023 - 10:30 tot 17:30

Only registered users can register for an event. Please login or register.

Mixed-mode surveys zijn niet meer weg te denken uit het wetenschappelijk-, markt- en beleidsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. De redenen voor het doen van een mixed-mode survey zijn divers: mensen kunnen beter bereikt worden door verschillende modes aan te bieden, kosten kunnen worden beperkt en de kwaliteit van metingen kan worden verbeterd door bepaalde vragen in bepaalde modes te stellen. 
 
Mixed-mode surveys worden al jaren gebruikt,  maar de tijdens de Covid pandemie zijn bestaande ontwikkelingen in mixed-mode onderzoek – soms noodgedwongen – in een stroomversnelling geraakt. Reden genoeg voor het Nederlandstalig Platform Survey Onderzoek (NPSO) om op woensdag 7 juni 2023 haar jaarlijkse dag te organiseren rond het centrale thema ‘Wat is de toekomst voor mixed-mode survey onderzoek?’. 
De dag vindt plaats van 11:00-17:00 in het gebouw van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te den Haag. De dag bestaat uit een aantal lezingen, en discussie met deelnemers. Deelname aan de dag is gratis voor leden; lid worden kan gratis via de site www.npso.net.

Locatie: NWO, Den Haag

Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2593 CE Den Haag

 

Definitief Programma:

10:30  

Ontvangst met koffie en thee

11:00  

Opening door dagvoorzitter: dr. Vera Toepoel, hoofd van de afdeling methodologie op het Centraal Bureau voor de Statistiek

11:30  

Lezing 1 – prof. Dr. Aat Liefbroer, hoogleraar demografie bij de Vrije Universiteit Amsterdam

De transitie van face-to-face naar een mixed-mode survey in de European Social Survey en Generations and Gender Survey

12:00  

Lezing 2 – Nathan Rozema, onderzoeksbureau Labyrinth

Van gemengd naar inclusief: hoe doorbreek je hardnekkige kleurenblindheid in onderzoeksland?

12:30  

Vegetarische lunch (inclusief)

13:30  

Het NPSO – prof. Dr. Barry Schouten, voorzitter van het NPSO

Bespreken van resultaten NPSO survey

13:50  

Lezing 3 – Nina Vos & Harry Smeets, Onderzoek en Statistiek (O&S) Gemeente Amsterdam

Consequenties van het gebruik van mixed-mode surveyonderzoek op de respons

14:20  

Lezing 4 –  Sebastiaan Pennings, Centerdata

Mixed-mode vragenlijsten en infrastructuur voor dataverzameling

14:50  

Pauze met koffie en thee

15:20  

Lezing 5 – dr. Annette Scherpenzeel, NIVEL

Mixed-mode vragenlijsten in een panel van mensen met chronische aandoeningen en beperkingen

15:50  

Paneldiscussie met de sprekers van de dag onder leiding van de dagvoorzitter

16:30  

Afsluiting en borrel

 

 

Korte samenvattingen:

Lezing 2 - Nathan Rozema, Labyrinth

Van gemengd naar inclusief: hoe doorbreek je hardnekkige kleurenblindheid in onderzoeksland? 

Hoe komt het dat veel groepen zo slecht vertegenwoordigd zijn in onderzoeksresultaten? Waarom worden zij zo slecht bereikt? En nog belangrijker, hoe kunnen we dit veranderen? Een praktijkvoorbeeld uit de wereld van mixed method surveys.

 

Lezing 3 – Nina Vos & Harry Smeets, Onderzoek en Statistiek (O&S) Gemeente Amsterdam

Consequenties van het gebruik van mixed-mode surveyonderzoek op de respons

Aan de hand van een aantal recente onderzoeken illustreren we de kracht van en de kansen in het aanbieden van enquêtes in meerdere modi om een diverse respons te bereiken. Welke onderzoeksdesigns resulteren in welke responssamenstellingen? Daarnaast belichten we de afwegingen die gemaakt dienen te worden in de overweging van mixed-mode surveyonderzoek. In een digitaliserende wereld verschuift de standaard van surveyonderzoek naar online designs en wordt steeds vaker afstand gedaan van de schriftelijke modus. Welke impact heeft deze ontwikkeling op de respons? In hoeverre vormt het online design een uitsluitingsmechanisme?

 

Lezing 4 – Sebastiaan Pennings, Centerdata

Mixed-mode vragenlijsten en infrastructuur voor dataverzameling

De verschuiving van face-to-face naar mixed-mode surveyonderzoek brengt nieuwe uitdagingen met zich mee bij alle fasen van een survey lifecycle. In deze presentatie kijken we vanuit een technisch perspectief naar wat dit kan betekenen voor questionnaire design, project management, vertalingsprocessen, data verzameling en infrastructuur. Als voorbeeld nemen we hierbij de Centerdata DataCTRL tooling zoals deze wordt toegepast in het “Self Completion” project van de European Social Survey. 

 

Lezing 5 – dr. Annette Scherpenzeel, NIVEL

Mixed-mode vragenlijsten in een panel van mensen met chronische aandoeningen en beperkingen

In het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten kunnen mensen online of schriftelijk vragenlijsten invullen. De speciale doelgroep van dit panel is wat ouder dan gemiddeld, heeft minder vaak betaald werk en heeft soms ook beperkingen in digitale vaardigheden. De schriftelijke modus is nog echt nodig om deze groep mee te laten doen. We beschrijven hoe de mixed-mode benadering voor deze doelgroep uitgevoerd wordt, wat de verschillen zijn tussen de online en schriftelijke deelnemers binnen deze groep, en of het voor dit soort doelgroepen haalbaar is om met innovatievere modes te werken. 

 

 

NPSO-leden kunnen zich gratis aanmelden voor evenementen. NPSO-lid worden is gratis. Bent u al lid? Dan moet u eerst inloggen voordat u voor dit evenement kunt registreren. Inloggen of lid worden kan via onderstaande links:

Eerstvolgend evenement

Momenteel zijn er geen aankomende evenementen.