Home >> Evenementen >> Archived events

Archived events

Seminar over Machine Learning in survey onderzoek

Op donderdag 28 oktober 2021 organiseert het Nederlandstalig Platform Survey Onderzoek van 14:30-16:30 een online seminar over het gebruik van Machine Learning Technieken in Survey Onderzoek.

Start: 
donderdag, 28 oktober, 2021 - 14:30 tot 16:00

Online NPSO lezingenmiddag ‘presentatie van onzekerheden in survey onderzoek’

Op 6 mei 2021 organiseert het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) een digitale lezingenmiddag over de presentatie van onzekerheden in survey onderzoek. Onderzoeksresultaten hebben altijd een zekere mate van onzekerheid maar hoe kun je deze onzekerheden helder presenteren en communiceren? En welk effect heeft de presentatie van onzekerheden op het publiek? In deze lezingenmiddag willen we de presentatie van deze onzekerheden in (survey) onderzoek op verschillende manieren belichten en bediscussiëren.

Start: 
donderdag, 6 mei, 2021 - 14:30 tot 16:45

Online NPSO lezingenmiddag 'AVG en ethiek in survey onderzoek'

Op 29 oktober 2020 organiseert het Nederland Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) een lezingenmiddag over AVG en ethiek in survey onderzoek. Sinds mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en data verzamelende organisaties kregen tot mei 2018 de tijd zich aan te passen. De AVG heeft de nodige gevolgen gehad voor de benadering van steekproeven in survey onderzoek, de monitoring van bijbehorend veldwerk en de analyse van survey data. Na twee jaar is het tijd om terug te blikken en die gevolgen nog eens onder de loep te nemen.

Start: 
donderdag, 29 oktober, 2020 - 13:00 tot 15:15

NPSO lezingenmiddag AVG en Ethiek in Survey Onderzoek

NPSO lezingenmiddag AVG en Ethiek in Survey Onderzoek

DEZE BIJEENKOMST IS TOT NADER ORDER UITGESTELD VANWEGE DE UITBRAAK VAN SARS-COV2

Start: 
vrijdag, 3 april, 2020 - 12:30 tot 17:00

4de NPSO Innovatiedag (incl NPSO prijs)

Dinsdag, 26 november, 2019 - 10:30 tot 17:00

Start: 
dinsdag, 26 november, 2019 - 11:00 tot 17:30

NPSO lezingendag over meetfouten: 3 oktober 2019 in Tilburg

 

Themabijeenkomst over meetfouten en (on)zekerheden in statistisch en surveyonderzoek: donderdag 3 oktober in Tilburg

Start: donderdag 3 oktober, 2019 – 12:00 tot 17:30

Start: 
donderdag, 3 oktober, 2019 - 12:00 tot 17:00

jaarlijkse dag 2019 over ' Smartphones'

Op 21 mei organiseert het NPSO een jaarlijkse lezingendag met als thema: mobile device surveys en sensordata

 

Start: 
dinsdag, 21 mei, 2019 - 10:30 tot 17:00

Uitdagingen bij datakoppelingen voor statistisch en surveyonderzoek

Surveygegevens, administratieve gegevens en big data aan elkaar koppelen en samenbrengen in data lakes en daaruit extra informatie peuren.

Start: 
maandag, 11 februari, 2019 - 13:00 tot 17:00

Themabijeenkomst over veldwerkmonitoring: 20 september in Leuven

Een belangrijke onderdeel van het survey proces is de data verzameling ofwel het veldwerk. Hierbij is een goed verloop van het veldwerk een noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van accurate en betrouwbare geven. Immers, zowel de uiteindelijke representatie van de doelpopulatie als ook de kwaliteit van de verkregen antwoorden kunnen direct worden beïnvloed door de kwaliteit van het veldwerk. Heden ten dage vereisen uitdagingen zoals een afnemende responsgeneigdheid als ook complexere veldwerk strategieën (o.a.

Start: 
donderdag, 20 september, 2018 - 13:00 tot 17:00

VSO congres - impact door samenwerking

 

VSO-Congres ‘Impact door samenwerking’ – 21 juni 2018

Hieronder een aankondiging van een evenement dat niet door het NPSO wordt georganiseerd, maar wellicht wel interessant is voor leden.

 

Spannende tijden

De rol van onderzoek en statistiek binnen de lokale overheid verandert sterk. Er ontstaan nieuwe relaties tussen onderzoekers, beleidsmakers en politiek. De onderzoeks- en informatiefunctie schuiven in elkaar. Partners van gemeenten en de inwoners bepalen in toenemende mate welke informatievragen voorliggen.

Start: 
donderdag, 21 juni, 2018 - 10:00 tot 18:00

NPSO jaarlijkse dag en 10-jarig Lustrum: 5 juni 2018

Dit jaar bestaat de NPSO 10 jaar. In 2017, hebben we daarom een survey gedaan onder de NPSO emaillijst. Dat gaf vele reacties en bruikbare suggesties. We geven de jaarlijkse NPSO dag op basis van de suggesties een breder thema, hebben enkele interactieve onderdelen opgenomen, hebben een aantal vooraanstaande sprekers uit Nederland en Vlaanderen uitgenodigd en eindigen met een netwerkborrel. Thema van de lustrumdag is de toekomst van survey onderzoek.

Start: 
dinsdag, 5 juni, 2018 - 10:00 tot 19:00

Voorjaarsbijeenkomst: moeilijke groepen in survey-onderzoek

Bij surveys onder de algemene populatie vormt het realiseren van een evenwichtige respons een uitdaging. Zo zijn niet alle groepen in de samenleving in dezelfde mate te bereiken. Ook verschilt de mate waarin groepen aan onderzoek mee willen of kunnen doen. Taalproblemen, uithuizigheid en fysieke of mentale beperkingen bij respondenten zijn enkele kenmerken die hierin een rol kunnen spelen. Daar komt bij dat veel van deze kenmerken niet op voorhand in registers zijn opgenomen, waardoor maatwerk in het surveydesign lastig is.

Start: 
dinsdag, 20 maart, 2018 - 13:00 tot 17:00

NSPO innovatiedag: 22 november in den Haag

Innovatie in survey onderzoek – jonge onderzoekers aan het woord

Datum: woensdag 22 november 2017
Locatie: Centraal Bureau voor de Statistiek, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag

 

Start: 
woensdag, 22 november, 2017 - 11:00 tot 17:00

NPSO themabijeenkomst 'Visualisatie van data'

* Presentaties van deze bijeenkomst zijn nu hier te vinden *

Themabijeenkomst Visualisatie

Datum: dinsdag, 26 september, 2017 - 13:00 tot 17:30

Start: 
dinsdag, 26 september, 2017 - 13:00 tot 17:30

NPSO jaarbijeenkomst - Big data: verkennen, verwerken en analyseren.

Wanneer: 2 mei 2017 van 10:30u tot 17:00u

Waar: Hof Van Liere, Universiteit Antwerpen

Adres: Prinsstraat 13, 2000, Antwerpen. Zaal: F. de Tassiszaal

NPSO jaarbijeenkomst: Big data: verkennen, verwerken en analyseren

Start: 
dinsdag, 2 mei, 2017 - 10:30 tot 17:00

20 jaar sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen

De survey Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen (SCV-survey) bestaat 20 jaar! De survey peilt sinds 1996 bij een toevallige steekproef van Nederlandstalige inwoners in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest naar waarden, opvattingen, overtuigingen en gedragingen met betrekking tot maatschappelijke en beleidsrelevante thema's. Inmiddels zijn we 20 jaargangen ver en wordt het tijd om even terug te blikken op de voorbije edities, zowel door een inhoudelijke als een methodologische bril.

Start: 
dinsdag, 31 januari, 2017 - 10:00 tot 14:00

Lezingendag over politieke peilingen 24 januari 2017

Op 24 januari 2017 organiseert het Nederlandstalig Platform Survey Onderzoek een lezingendag over politieke peilingen. Met de Tweede kamer verkiezingen in het vooruitzicht, worden rond de tijd van onze lezingendag wekelijks meerdere peilingen gedaan naar de mogelijke uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Waar ooit het doen van een peiling gedaan kon worden volgens een vaste formule, is het in 2017 heel lastig geworden peilingen te doen. Nonrespons is hoog, mensen zijn telefonisch heel moeilijk te bereiken, maar we weten ook nog steeds niet goed hoe online te peilen.

Start: 
dinsdag, 24 januari, 2017 - 10:30 tot 17:00

Jaarlijkse dag: Survey-onderzoek naar ontwikkelingen in de tijd: longitudinaal panelonderzoek. 8 september 2016

In Nederland bestaan heel veel panels. Een van de mooie toepassingen van panels is het volgen van personen door de tijd. Dan kun je onderzoek doen naar de consequenties van verandering in inkomen of gezondheid, naar mogelijke oorzaken van veranderingen in de houding ten opzichte van de politiek en de samenleving, en naar veranderingen in de levensloop binnen personen. Panels waarin deze veranderingen worden gevolgd maken maar een klein onderdeel uit van alle panels in Nederland.

Start: 
donderdag, 8 september, 2016 - 10:30 tot 18:00

lezingenmiddag 'Van dagboekstudies naar continu meten - de nieuwe praktijken van gedragsonderzoek''

Het alledaagse gedrag, tijdsbesteding, en verplaatsingen van mensen zijn typisch onderwerpen die onderzoekers traditioneel meten middels een dagboekstudie. Daarbij houden respondenten in een dagboek bij wat ze op verschillende tijdstippen van de dag hebben gedaan. Dit soort dataverzameling is vaak duur en vergt veel inspanning van de respondent.
 

Start: 
donderdag, 2 juni, 2016 - 13:00 tot 17:00

Themabijeenkomst 'surveys en beleid'

Survey-data worden door overheden gebruikt om beleid te ontwikkelen of te evalueren, maar ook als thermometer van de maatschappij. Wat is de effectiviteit van overheidscampagnes? Hoe denken mensen over de zorg en veranderingen in de zorg? Hoe denken mensen over maatschappelijk en beleidsrelevante thema's? Voelen burgers zich veilig, en verandert dat met de jaren?

Start: 
dinsdag, 22 maart, 2016 - 13:15 tot 18:00

Jaarbijeenkomst over Social Media en surveys

Onderstaande bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Een verslag van de bijeenkomst is te vinden op Frankwatching.

Social media & Surveyonderzoek: onoverbrugbare tegenpolen of vruchtbare partners?

Start: 
dinsdag, 22 september, 2015 - 10:30 tot 17:30

Universiteit Utrecht organiseert survey cursus op Master-niveau

De Universiteit Utrecht organiseert ook dit jaar een master-cursus bestaande uit gastcolleges op het gebied van survey onderzoek. In deze gastcolleges zetten toonaangevende organisaties uiteen wat de state-of-the-art is in hun vakgebied. Colleges worden gegeven door experts uit het marktonderzoek (TNS Nipo, Ipsos, Ruigrok), overheid (CBS, SCP, gemeente Amsterdam), en wetenschap (UU, CentERdata, UvA). Onderwerpen zijn o.a. Total Survey Error, sensor data, netwerken, data scraping, online communities, veldwerk, internationaal onderzoek, gemeentelijk beleid, nonrespons, registerdata etc.

Start: 
dinsdag, 1 september, 2015 - 09:00 tot maandag, 7 december, 2015 - 16:00

Innovatie in survey-onderzoek

In Nederland en Vlaanderen vindt onderzoek plaats naar allerlei thema’s binnen de survey methodologie; van vragenlijstontwerp tot prijsindexcijfers. Dit onderzoek leidt op termijn tot innovatie in de waarneming, verwerking en analyse van surveys. We willen met de lezingendag jonge onderzoekers de mogelijkheid bieden om hun werk aan een breed publiek te presenteren en hun resultaten en plannen te confronteren met de praktijk. In tegenstelling tot andere NPSO bijeenkomsten richt de lezingendag zich op het gehele terrein aan survey methodologie.

Start: 
dinsdag, 19 mei, 2015 - 10:30 tot 17:00

voorjaarsbijeenkomst over cross-nationaal survey onderzoek

Internationaal vergelijkend (of cross-nationaal) onderzoek stelt veel aanvullende eisen aan de voorbereiding en uitvoering van het veldwerk. Denkt u daarbij aan het onderzoeksdesign; de vraag naar optimalisatie in de aanpak binnen een land versus de vergelijkbaarheid in design tussen landen (zaken als het steekproefontwerp, modes en benaderingsstrategieën spelen daarbij een rol). Maar ook culturele verschillen (context) spelen een belangrijke rol als het gaat om question design, interpretatie en vertaalkwesties.

Start: 
dinsdag, 24 maart, 2015 - 13:00 tot 18:00

Surveys: What is their future? symposium in honour of Jelke Bethlehem

Organised by Statistics Netherlands, in collaboration with the Dutch Platform for Survey Research (NPSO).

Start: 
vrijdag, 19 september, 2014 - 09:30 tot 17:30

Universiteit Utrecht begint survey cursus op master niveau

De Vakgroep Methoden & Statistiek organiseert in samenwerking met NPSO een survey cursus voor haar Research Master. De cursus bestaat uit gastcolleges geven door:

- mensen werkzaam bij de overheid (CBS, SCP, gemeente Amsterdam),
- marktonderzoek (Nipo, Ruigrok, Ipsos, Millward Brown) en
- wetenschap (Universiteit Utrecht, CentERdata).

Start: 
maandag, 8 september, 2014 - 15:00 tot maandag, 15 december, 2014 - 18:00

Wegen, is dat nog wel van deze tijd?

Wegen, is dat nog wel van deze tijd?

Start: 
maandag, 19 mei, 2014 - 10:00 tot 17:30

Jaarlijkse dag over social media en survey research

Deze dag wordt gehouden in mei 2015. Sprekers en de inhoud van de dag worden aan het begin van 2015 bekend gemaakt

Start: 
donderdag, 1 mei, 2014 - 10:00 tot vrijdag, 1 mei, 2015 - 17:00

Open access tot surveydata

Op deze themamiddag van het NPSO over open access tot survey-data gaan we in op de toenemende vraag om data te delen. Wat vereist NWO nu precies en hoe kun je als onderzoeker aan de nieuwe eisen voldoen?  Wat zijn de ideeën achter  'open overheid'?  Hoe vind je nog je weg in het oerwoud van bestaande data en welke innovatieve oplossingen zijn er om de onderzoeker daarin te helpen? Moet alles open of juist niet? Wat zijn de vereisten op het gebied van privacybescherming bij het delen van data?

Start: 
woensdag, 12 maart, 2014 - 14:00 tot 19:00

NPSO lezingenmiddag 12 November over koppeling register- en surveydata

Overheden, bedrijven en organisaties, universiteiten en onderzoeksinstellingen verzamelen heel wat gegevens van personen, huishoudens en organisaties. Het objectief om deze gegevens te verzamelen is zeer divers en varieert van administratief, over commercieel tot puur onderzoeksmatig. Wanneer deze data betrekking hebben op dezelfde eenheid (zeg maar een individu, een huishouden, een instelling, een bedrijf) dan lijkt een koppeling van gegevens uit verschillende bronnen een schat aan onderzoeksmogelijkheden te openen. Tussen droom en daad staan echter heel wat praktische bezwaren. Bij het koppelen van data spelen niet alleen tal van methodologische valkuilen maar ook aspecten van privacy zijn in het geding.

Start: 
dinsdag, 12 november, 2013 - 14:00 tot 18:00

Lezingenmiddag over het 'Koppelen van register- en surveydata’

Overheden, bedrijven en organisaties, universiteiten en onderzoeksinstellingen verzamelen heel wat gegevens van personen, huishoudens en organisaties. Het objectief om deze gegevens te verzamelen is zeer divers en varieert van administratief, over commercieel tot puur onderzoeksmatig. Wanneer deze data betrekking hebben op dezelfde eenheid (zeg maar een individu, een huishouden, een instelling, een bedrijf) dan lijkt een koppeling van gegevens uit verschillende bronnen een schat aan onderzoeksmogelijkheden te openen. Tussen droom en daad staan echter heel wat praktische bezwaren. Bij het koppelen van data spelen niet alleen tal van methodologische valkuilen maar ook aspecten van privacy zijn in het geding.

Start: 
dinsdag, 12 november, 2013 - 12:15 tot 16:00

CBS methodology seminar over business surveys

Statistics Netherlands is happy to invite you to the International Methodology Seminar, introducing the new textbook on:
Designing and Conducting Business Surveys

Thursday, 12 September 2013
Programme: 10.00-17.00 hrs

Seminar participation is free of charge

Registration is required, as the number of participants is limited
Participants will receive a 20% discount on the purchase price of the book

Start: 
donderdag, 12 september, 2013 - 10:00 tot 17:00

Call for papers World Congress of Sociology, International Sociological Association (ISA).

RC33 (Methods and Logistics) is organizing a full methodological program for the XVIII ISA World Congress of Sociology which will be held 13-19 July 2014 in Yokohama, Japan.

RC33 sessions cover all topics related to survey methodology: cross-national surveys, panel surveys, social network analysis, non-response issues, design, response effects, secondary analysis of survey data, index based measurement, etc.

Start: 
maandag, 29 juli, 2013 - 13:07

Surveys onder kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren zijn populair als object van onderzoek. Tegelijkertijd worden ze uitgesloten van veel grote surveys omdat de vragen niet op hen van toepassing zijn, je ze niet zomaar kan benaderen, of verwacht  wordt dat ze lange, saaie vragenlijsten echt niet gaan beantwoorden.

Op het jaarlijkse NPSO-symposium wordt een veelvoud van onderzoeken gepresenteerd speciaal gericht op kinderen en jongeren. De sprekers zullen laten zien welke methodologische problemen ze tegenkomen, maar ook wat surveys onder deze groep zo leuk en spannend maakt.

Start: 
dinsdag, 28 mei, 2013 - 10:30 tot 18:00

NPSO lezingenmiddag over: Surveydata met multi-actordesign

NPSO lezingenmiddag over: Surveydata met multi-actordesign


Individuen maken deel uit van sociale netwerken. Ze zijn verbonden met familieleden, vrienden en collega's. Een breed perspectief waarbij meerdere personen tegelijk in het vizier genomen worden, is een meerwaarde om deze maatschappelijke realiteit in tal van levensdomeinen te ontrafelen. Het survey-onderzoek komt tegemoet aan deze trend door multi-actor data te verzamelen.

Start: 
woensdag, 6 maart, 2013 - 14:00 tot 18:00

Innovatie in survey onderzoek

In Nederland en Vlaanderen vindt onderzoek plaats naar allerlei thema’s binnen de survey methodologie; van vragenlijstontwerp tot prijsindexcijfers. Dit onderzoek leidt op termijn tot innovatie in de waarneming, verwerking en analyse van surveys. We willen met de lezingendag jonge onderzoekers de mogelijkheid bieden om hun werk aan een breed publiek te presenteren en hun resultaten en plannen te confronteren met de praktijk. In tegenstelling tot andere NPSO bijeenkomsten richt de lezingendag zich dus op het gehele terrein aan survey methodologie.

Start: 
maandag, 17 december, 2012 - 11:00 tot 18:00

Data verzameling door middel van smartphones en tablets

Het afgelopen decennium heeft een grote verschuiving plaatsgevonden van traditionele survey methoden, zoals telefonische enquêtes en face-to-face interviews, naar online vragenlijsten. Op dit moment worden web surveys op de pc echter al weer ingehaald door data verzameling via smartphones en tablets. Steeds meer respondenten vullen online vragenlijsten in op hun smartphone in plaats van op de pc. Daarnaast worden steeds meer apps ontwikkeld voor specifieke vormen van dataverzameling, zoals tijdsbestedingsonderzoek, mobiliteitsonderzoek en kwalitatief onderzoek.

Start: 
dinsdag, 6 november, 2012 - 13:30 tot 18:15

Jubileumbijeenkomst Statistiek op Maat - CBS viert 10 jaar Centrum voor Beleidsstatistiek.

Op 11 oktober viert het CBS het tienjarig bestaan van het Centrum voor Beleidsstatistiek.

Er wacht u een inspirerend programma: een reis door de evolutie van de statistiek en visionairs die met u vooruitkijken naar 2022. Ontmoet vakgenoten en specialisten op uw terrein, deel ervaringen, zie wat het centrum biedt. Hoor meer over de toekomst van microdata. U bent van harte welkom in de Stadsgehoorzaal in Leiden op 11 oktober vanaf 13.15 uur.

Start: 
donderdag, 11 oktober, 2012 - 13:15 tot 17:00

Longitudinaal survey onderzoek

Op dinsdag 22 mei organiseert het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek een discussiedag over longitudinaal survey onderzoek.

Start: 
dinsdag, 22 mei, 2012 - 10:30 tot 18:00

Adaptive survey designs (gedifferentieerde benaderingsstrategieën)

    
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis, wel van tevoren aanmelden via het aanmeldingsformulier.

PROGRAMMA

12:30 – 13:00         Inloop, registratie en koffie
  
13:00 – 13:10         Opening – What are adaptive survey designs? - Barry Schouten (CBS)

13:10 – 13:30         Wat er nodig is voor geslaagde adaptive survey designs - Jannes Hartkamp (DESAN)

Start: 
dinsdag, 20 maart, 2012 - 13:30 tot 18:30

NPSO themabijeenkomst over ‘Verborgen populaties’

Onderwerp:

Op 11 oktober 2011 organiseert het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek een symposium over
verborgen populaties.

Hoe onderzoek je populaties die niet of nauwelijks goed zijn te bereiken via regulier survey onderzoek? Vaak hebben deze verborgen populaties wel de aandacht van beleidsmakers. Welke mogelijkheden bestaan er om toch iets te kunnen zeggen over de samenstelling en omvang van deze populaties? Of over wat er speelt onder zulke populaties?

Start: 
dinsdag, 11 oktober, 2011 - 13:00 tot 18:00

Online Panel Research: Call for Edited Book Chapter Contributors


Working Title of Book: Online Panel Research: An Interdisciplinary Approach

Publisher: Wiley, in their Survey Methodology series

Editors: Mario Callegaro, Reg Baker, Jelke Bethlehem, Anja S. Göritz, Jon A. Krosnick and Paul J. Lavrakas

We invite public and commercial sector researchers to submit proposals for chapters in an edited volume. The editors encourage comparative empirical studies that demonstrate differences or similarities in results across methods. The primary purpose of the book is to provide new empirical evidence evaluating all sources of potential error in online panel measurements, to compare such errors to errors in parallel data collected by other methods, and to identify methods for minimizing error.

Start: 
maandag, 1 augustus, 2011 - 09:28 tot donderdag, 1 september, 2011 - 09:28

Het testen van vragenlijsten

Onderwerp

Op 17 mei 2011 organiseert het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek een symposium over het testen van vragenlijsten.

Natuurlijk probeert iedereen volgens de regelen der kunst een vragenlijst te maken. Toch begrijpen respondenten de vragen soms niet, of heel anders dan bedoeld. Hoe kom je daar achter, hoe test je een vragenlijst en hoe kun je de vragen verbeteren.

Acht sprekers uit verschillende disciplines laten zien hoe je ervoor kan zorgen dat je antwoord krijgt op jouw vragen. Er is natuurlijk ook ruimte voor discussie.

Start: 
dinsdag, 17 mei, 2011 - 10:30 tot 18:00

NPSO lezingenmiddag Ethiek in Surveyonderzoek

Onderwerp:

Start: 
dinsdag, 15 februari, 2011 - 14:00 tot 18:00

Discussiemiddag over het omgaan met meetfouten in survey onderzoek

Deelname is gratis.
Aanmelding is verplicht via contact@npso.net.
Bij aanmelding graag naam, organisatie, e-mailadres en discussievragen opgeven en in de header van de mail 'NPSO meetfouten' vermelden.

Start: 
woensdag, 3 november, 2010 - 14:00 tot 17:45

Seminar ‘surprise or survey’

CBS, NPSO en NPO seminar ‘surprise or survey’ op 2 juni 2010 van 14.00 tot 16.30 uur in de Beurs van Berlage - Amsterdam.

‘Voor of tegen een kandidaat-premier’, ‘veel of weinig zetels voor een partij’, ‘het percentage minderjarige maagden in Nederland’, ‘de voorkeur voor een bepaald product of dienst’ of het oordelen over ‘het winnen van een gigolo bij een abonnement’. De uitslag op deze (internet-) enquêtevragen en de reacties in de media en van de gemiddelde Nederlander scheppen ‘de illusie van het hebben van eenduidige vragen en cijfers’.

Aanmelding: www.cbs.nl/seminarsurvey

Start: 
woensdag, 2 juni, 2010 - 14:00 tot 16:30

NPSO Themabijeenkomst over paradata

De term 'paradata' is door Mick Couper voor het eerst gebruikt tijdens een presentatie voor de American Statistical Association in 1998. Paradata (ook wel procesdata genoemd) zijn data die verzameld worden tijdens het survey-proces met de bedoeling inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het dataverzamelingsproces. Deze data zijn nuttig met het oog op het uitwerken van verbetertrajecten en/of het aanpassen van de behaalde datakwaliteit. Er bestaan verschillende types van paradata die op verschillende niveaus en voor diverse doelen gebruikt kunnen worden.

Start: 
donderdag, 11 maart, 2010 - 14:00 tot 18:00

Discussiemiddag Mixed Mode

Mixed-mode surveys zijn niet meer weg te werken uit het markt- en beleidsonderzoek in Nederland. De reden voor het doen van mixed-mode surveys is het verbeteren van de kwaliteit van data: mixed-mode enquetes kunnen meer respondenten bereiken, die naar men hoopt ook vaker meedoen door het aanbieden van meerdere modes.

Start: 
maandag, 7 december, 2009 - 14:00 tot 17:30

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer